Физика

Статичке формуле


У физици је статика део који проучава системе под дејством снага за уравнотежење.

Ево списка формула о овом садржају.

Баланс
Статички баланс
Динамички баланс
Статична тачка
Статична тачка

Статички чврсто тело
Центар масе

Момент оф Форце - обртни момент

Статичност тела