Хемија

Садржај (страна 2)


Кликните на жељено име предмета да бисте видели његов садржај.

ФУНКЦИЈА ИНОРГАНСКЕ ХЕМИЈЕ
Киселине
Корисност
Класификација
Номенклатура
Базе
Корисност
Класификација
Номенклатура
Оксиди
Корисност
Класификација
Номенклатура
Со
Корисност
Номенклатура
СТОХИОМЕТРИЈА
Атомска маса (у)
Молекуларна маса (ММ)
Мол
Уобичајено
Формула
Хемијска једначина
Прорачун
Чистоћа
Приход
Ограничавајући реагенс
У вишку
ПЕРИОДИЧНА ТАБЕЛА
Како се користи периодна табела?
Периодична својства
Апериодна својства
Апсолутна густина
Тачка топљења и кључање
Ионизациони потенцијал
Електронегативност
Електропозитивност
Табела електронегативности
Електроаффинити
Електронски афинитет
Специфична топлота
ТЕРМОХЕМИЈА
Топлотна јединица
Ендотермичка реакција
Егзотермна реакција
Енталпија
Хессов закон
РЕШЕЊА
Решење
Колоиди
Коефицијент растворљивости
Кривуље растворљивости
Врсте концентрације
Разблажење
Раствор Мик
ХЕМИЈСКА КИНЕТИКА
Просечна брзина
Цоллисион Тхеори
Енергија активације (јести)
Фактори који мењају брзину
Катализатор
Закон брзине
КОЛЕКТИВНЕ СВОЈИНЕ
Притисак паре (Пв)
Тоноскопија
Ебулиоскопија
Криоскопија
Осмометри
ХЕМИЈСКА БИЛАНСА
Реверзибилна реакција
Гулдбергов и Вааге закон
Константно
Расељење
Хидрогенични производ (пХ)
Ватер Цонстант
Уобичајени јонски ефекат
ИНДИКАТОРИ КИСЕЛИНЕ И пХ
Савремене теорије
ЕЛЕКТРОХЕМИЈА
Оксидациони број (НОКС)
Даниелл Стацкс
Електролиза
УВОД У ОРГАНСКУ ХЕМИЈУ
Угљеников атом
Кекуле Постулати
Царбон Цхаинс
Хибридизације
УЉЕ
ОРГАНСКЕ ФУНКЦИЈЕ
Угљоводоници
Алкохол
Алдехид
Кетоне
Карбоксилна киселина
Етер
Естер
Амина
Амида
Органски халогениди
ОРГАНСКЕ РЕАКЦИЈЕ
Додатак
Замена
Оксидација
Елиминација
МАКРОМОЛЕКУЛИ
ИСОМЕРИА
Стан
Положај
Ланац
Функција
Метамериа
Таутомериа
Свемир
Геометриц
Оптика