Хемија

Угљоводоници (наставак)


Алцанос (наставак)

Радикали

Алкани приказани у претходној теми имају нормалан ланац, али неки алкани имају гране дуж угљеног ланца.

За ове гране дајемо име радикали. Алкански радикали су алкили или алкил радикал. Алкил је алкан који губи Х. Напомена:

Да бисмо алкили именовали, само је завршетак промењен у ила.

Остали алкил радикали:

Да бисмо именовали разгранате ланце угљеника од алкана, користимо следећа правила:

- одредити највећи могући ланац угљеника;
- одредити радикале везане за главни ланац;
- нумерирање главног ланца је тако да грана има најмањи могући број;
- радикали се постављају према абецедном реду;
- ди, три, тетра, сец, терц не узимају се у абецедну сврху осим ИСО-а.

Пример:

Видео: Uvod u Organsku Hemiju,Ugljovodonici,podela ugljovodonika #1 deo (Септембар 2020).